Ζητάμε πολλά;

Αναζητούμε την παιδικότητά μας

Θέλουμε πίσω, τώρα, τον ήλιο, τ΄ απόσκια,τα προσήλια.

Τη μάνα να γυρνάει απ΄ το μποστάνι μ΄ ένα σωρό καλούδια στην ποδιά της, το βουητό του λάκκου καθώς αρμέγει τη βροχή απ΄ το ψηλό το σύννεφο, θέλουμε. Read more